6. klass ÜHISKOND30.05.
23.05.
17.05.
09.05.
02.05.
Töö ja tarbimine
 • Töö ja tarbimine
  Õpitulemused
  Õpilane:
  1. teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;
  2. teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi tähtsuse järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega plaanida;
  3. teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid;
  4. iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad elukutsed ja ametid;
  5. selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;
  6. oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ning tunneb tarbija õigusi.
11.04. 
28.03.
21.03.
14.03.
21.02.
 • Kordamine
14.02. 
 • Seltsitegevus. 
  • Tööleht
07.02.
24.01.
10.01.


  • Koosta omavalitsuse 8-10 ametnikust nimekiri (nimi, amet tööülesaned lühidalt) ja saada need õpetaja meilile. 
  • Ühele omavalitsustöötajale esitatavad küsimused saada õpetajale meilile. katikirsipuu@gmail.com
  • Võid vormistada mõlemad küsimused ühte kirja. 
  • Ära unusta viisaka kirja saatmise reegleid!
 • Kuidas kontrollitakse EV seaduste täitmist? 
 • Tööleht
20.12.
13.12. 

06.12. 
29.11. 
22.11.
 • Tööleht vaadata - riikide koostöö töölehelt oska jutustada kahe rahvusvahelise organisatsiooni tegevusest: ÜRO, UNICEF, OPEC, NATO, UNESCO
 • Kelle käes on riigis võim?
 • Millised väited iseloomustavad demokraatlikku riiki:
  • Võim kuulub rahvale.
  • Valimisi ei toimu.
  • Kõik inimesed on seaduse ees võrdsed.
  • Rahvas saab valida parlamenti.
  • Austatakse kõikide elanike õigusi ja vabadusi.
  • Riiki juhib väike rühm inimesi.
 • Kuidas toimib demokraatia Eesti Vabariigis?
15.11.
08.11. 
01.11.
 • Inimõigused
18.10. 
 • Vali üks ülesanne järgmiseks tunniks ja tee see ära: 
  1. Leia 2-3 artiklit või pilti lastest, kelle õigusi on rikutud. Kirjuta kokkuvõte, sellest, mida said teada.
  2. Kirjuta oma kogemuse põhjal lugu lapsest, kes on vajanud kaitset või abi.
 • Mis on inimõigused?
 • Inimõiguste keskus Eestis
 • Õ lk 12-13; tööleht ül 9-11 + Lisa 1
11.10.
04.10.
27.09. 
 • Koolidemokraatia. 
20.09.
13.09.
06.09.