5. klass AJALUGUEsiaeg ja vanaaeg

eõpik
12.01.2021 loodusõpetus 
 • ÕpilaseWRITEREADER
 • WriteReader - sisenemiseks eesnimi suure tähega ja õpetajalt saadud kood. 
  • Igaüks saab endale ühe selgrootu, mida raamatus tutvustad: 
   • elupaik
   • välimus
   • toitumine 
   • pilt.
 • Loosimine
10.05.
03.05.  
16.04. 
15.04. 
12.04.
 • Töölehe lõpetamine. 
 • Jüriöö lestõus. 
 • Jutt  (18.00–23.18). Kuulake ERRi jutusaadet "Eesti lugu". 63. osas on külaliseks Sulev Vahtre, kes annab ülevaate Jüriöö ülestõusust. 
  • Mis argumentidega tõestab Sulev Vahtre, et Jüriöö ülestõus polnud pelgalt kiirelt allasurutud väikse rühma korraldatud protestiaktsioon, vaid laiaulatuslik talurahva ülestõus?
  • Miks on Jüriöö ülestõusu teise etapi kohta vähem infot kui esimese etapi kohta?
  • Kelle abiga lämmatas Liivi Ordu talupoegade ülestõusu?
  • Miks pöörab Sulev Vahtre Jüriöö ülestõusu teisele etapile suurt tähelepanu?
 • Ülestõus
 • Tööleht - mõistekaart. 

05.04.

 • Elu kivilinnuses. 

29.03. 

22.03.
 • kirjeldab eluolu erinevusi maal ja linnas, sõja ja rahu ajal ning nende erinevusi minevikus ja nüüdisajal.
  • Kuuldemäng "Meelis" - Autor: Enn Kippel.
   • Meelis - raamat
   • Meelis oli Sakala maavanema Lembitu üheksaaastane poeg. Lehola küla rahvas elas hästi. Neil oli küllalt loomi ja vilja. Rahvas elas keset ürgset loodust õnnelikult, ka Meelisel oli õnnelik lapsepõlv. Ühel kaunil päeval oli Meelis koos vana karjuse Ivoga loomi karjatamas. Poiss ronis kuuselatva ja nägi sealt kõrgelt lähenevaid raudrüütleid. Raudrüütlid tulid koos preestriga. Lisaks ristiusule tulid rüütlid rahvast röövima.
20.03. 
15.03.
 • Ööbimine
08.03. 
22.02.
 • Matk. 
15.02. 
 • Nutitunni lõpetamine
08.02. 
01.02. 

 • Nutitund - Codey Rocky

25.01.
18.01.
11.01. 
 • Digiõppepäev
08.01.
21.12. 
 • Talvehommiku kontsert
14.12. 
07.12.
30.11. 
23.11.
01. ja 02. ning 09. ja 16.11.
 • Kodukohast pärit silmapaistvad isikud ja nende saavutused 
19.10.
 • Kodune tööleht - meie pere vanim asi/ese. 
 • Tööleht - andmete otsimine. 
11.10.
 • Meenutame sajandeid ja rooma numbreid. 
 • Ajalooalase info otsimine
 • AJALOOMÄLESTISED: 
  • Meenuta, milliseid ajaloomälestisi leidub sinu kodukohas. 
  • Uuri järele, mis on sinu kodus kõige vanem asi.
05.10.
04.10.
27.09.
20.09.
12.09.
Ajajoon
Rooma numbrid

06.09.
 1. Mis on ajalugu ja miks seda vaja on?
 2. Tööleht
 3. Tutvume õpikuga. Kuidas abi leida? Mida veel siin tunnis vaja on?
 4. Õpitulemused
 5. ASTRA 
 6. Ajalugu on põnev ja kasulik
 7. Ülesanded TV tahvlile. 
Ajaarvamine ja ajalooallikad
Õpitulemused
 1. kasutab kontekstis mõisteid, lühendeid ja fraase sajandaastatuhateKrpKr,araabia numberRooma numberkirjalik allikassuuline allikasesemeline allikas;
 2. teab ajaloo periodiseerimise üldisi põhimõtteid;
 3. leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
 4. kasutab ajalookaarti ning töötab lihtsamate allikatega. 

Ajaloosündmused, ajaloolised isikud ja eluolu
Õpitulemused
Õpilane:
 1. kirjeldab mõnda kodukohas aset leidnud minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;
 2. teab kodukohast pärit silmapaistvaid isikuid ja nende saavutusi;
 3. kirjeldab eluolu erinevusi maal ja linnas, sõja ja rahu ajal ning nende erinevusi minevikus ja nüüdisajal;
 4. oskab koostada lihtsamat ajaliini ja lühijuttu ajaloolisest isikust ning mineviku eluolust.