6. klass AJALUGU













23.05.
20.05.
16.05.
 • õpilased reisil
13.05.
09.05.
06.05. 
02.05.
29.04.


18.04.
 • Kokkuvõte õ lk 70-71
  • Ristsõna
 • Rühmatöö. Teater. Lavastage Vana-Kreeka komöödiana mõni lõbus vahejuhtum koolielust. Kui võimalik, valmistage ka maskid ja kostüümid.
 • Rühmatöö. Ateena ja Sparta riigikord. Jagage klass kaheks grupiks: ateenlasteks ja spartalasteks. Seletage ja põhjendage vastastikku oma polise riigikorda.
15.04. 
11.04. 
 • Kodune töö - reportaaž
 • Aleksander Suure sõjaretked - õ lk 62-65
  • Tööleht
08.04.
 • Olümpiamängud õ lk 54-55
  • Tööleht
04.04.
 • Aleksander Suure sõjaretked - õ lk 62-65
01.04. 
I tund
 • Sparta riik - õ lk 30-33
 • Ateena demokraatia - 38-41
 • Ateenlaste elu - õ lk 46-49
II tund 
 • Olümpiamängud õ lk 54-55
18.03.
 • Religioon
 • Mille poolest sarnanesid jumalad inimestega?
 • Mille poolest nad inimestest erinesid?
 • Kuidas tekkisid maailma inimesed?
 • Mis ootas inimest pärast surma?
 • Kuidas suhtlesid kreeklased oma jumalatega? 
 • Joonista Kreeka tempel. 
 • Täida tabel tähtsamate Kreeka jumalate kohta. 
15.03.
 • Vana-Kreeka kultuur ja eluolu -  kirjandus, teater, religioonkunstsport
 • Kirjandus: 
  • Kes olid Kreeka müütide kangelased? 
  • Kuidas säilisid ja levisid kangelaslaulud muistses Kreekas? 
  • Miks nimetatakse "Iliast" ja "Odüsseiat" Homerose eeposteks?
  • Miks olid need eeposed muistsetele hellenitele nii tähtsad? 
  • Mis oli legendi järgi Trooja sõja ajendiks?
   • Kes oli ahhailaste juht?
   • Kirjuta vähemalt kaks Trooja sõja kangelast? 
   • Kuidas õnnestus ahhailastel viimaks Trooja vallutada? 
   • Seleta, mida sinu arvates tähendab väljend "Trooja hobune"
11.03.
 • Vana-Kreeka kultuur ja eluolu -  kirjandus, teater, religioon, kunst, sport
 • Religioon: 
  • Mille poolest sarnanesid jumalad inimestega?
  • Mille poolest nad inimestest erinesid?
  • Kuidas tekkisid maailma inimesed?
  • Mis ootas inimest pärast surma?
  • Kuidas suhtlesid kreeklased oma jumalatega? 
  • Joonista Kreeka tempel. 
  • Täida tabel tähtsamate Kreeka jumalate kohta. 
 • Kunst
  • Uuri Kreeka vaasimaali pilte õ lk 19, 21, 23, 26-27, 46-47, 49, 53, 56. 
  • Kuidas inimesi nendel kujutatakse? 
  • Miks on vaasid tähtsad ajalooallikad?
  • Selgita punase- ja mustafiguurilise vaasimaali olemust? Kuidas neid tehti?
  • Kitoon - Vana-Kreekas enamasti pealisrõiva all kantud, õlgadelt pannaldega kinnitatud linane või villane rõivas. 
08.03.
 • Vana-Kreeka kultuur ja eluolu -  kirjandus, teater, religioon, kunst, sport
 • Teater: 
  • Milliseid töid tegid mehed, milliseid naised? 
  • Kreeka teatri tähtsamad osad: orkestra, skeene, pealtvaatajate istekohad. 
  • Miks kandsid näitlejad laval maske? 
 • Sport: 
  • Mille järgi on nime saanud olümpiamängud?
  • Kes võistlesid olümpiamängudel? 
  • Miks kestis olümpiamängude ajal vaherahu?
  • Miks hindasid kreeklased sporti?
  • Miks pärines enamik olümpiavõitjaid aristokraatide seast? 
  • Võrdle antiikseid olümpiamänge tänapäevastega. Mis on nendes sarnast ja mis erinevat? 
04. ja 11.-18.03.

 • polis – linnriik, mis hõlmas linna koos ümbritseva maa-alaga
 • akropol – polise keskele kaljukünkale ehitatud kindlus
 • agoraa – akropoli läheduses asuv koosoleku- ja turuplats
 • kodanik – inimene, kel oli õigus linnriigi valitsemisest osa võtta
 • aristokraat – kõige suursugusem ja mõjukam inimene
 • türann – aristokraat, kel õnnestus polises kogu võim enda kätte koondada
 • alfabeet – tähestik
 • ATEENA - kujutle, et oleksid Ateena kodanik. Kirjuta kiri oma Egiptuses viibivale sõbrale, kus sa kirjeldad Ateenas alanud suuri ehitustöid ja linna välisilme muutumist. 
 • Võrdle Jõuka Ateena poisi tunniplaani (Õ lk 49) enda tunniplaaniga. Milliseid õppeained on samad, millised erinevad?
 • SPARTA - iseloomusta spartiaadi elu eri vanuses (kuni 7-aastane; 7-20- aastane; 30-aastane; 60-aastane); kirjelda Sparta sõjaväge. 
 • Kummas linnriigis meeldiks sulle elada? Põhjenda oma arvamust. 
11.02.  
08.02. 
 • TK - Pane kaardil paika piirkonna olulisemad jõed, mered ja tsivilisatsioonid.
 • Vana-Kreeka - Kreeka looduskaart

Nutitund

04.02.
01.02. 

Vana-Kreeka
   • Õpitulemused
     Õpilane:
     • näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat ja Spartat;
     • teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist;
     • kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;
     • võrdleb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel;
     • seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik.
     • Vana-Kreeka
    28.01. 

    • Oma töö tutvustamine. 
    Iisraeli rahva ajalugu. 


    21. ja 25.01. 
    18.01.
    • Kroonid - 3D
    14.01.
    11.01.
    • Digiõppepäev - iisraeli rahvas Palestiinas. 
    07.01.
    21.12.
    • Jõul!
    17.12.
    14.12.
    10.12.
    07.12.
    03.12.
    • Elu pärast surma (39-42)
    • Küsimused
     • Kuidas kujutasid egiptlased ette surnute riiki?
     • Miks püüti surnukehi kõdunemise eest kaitsta?
     • Milliseid esemeid pandi surnule hauakambrisse kaasa?
     • Miks on enamik vaaraode haudu rüüstatud ja tühjaks varastatud?
    • Millised väited on õiged?
     • Egiptlased uskusid, et iga inimene peab pärast surma Osirise kohtu ette astuma.
     • Heale inimesele saab osaks igavene elu, kurja inimest ootab häving.
     • Kõiki igavese elu pälvinud inimesi pidi ootama luksuslik elujärg surnute riigis.
     • Surnukeha ei tohtinud hävida lasta, sest muidu ei saa hing pärast surma ja kohut selle sisse tagasi pöörduda.
     • Seepärast lasid kõik egiptlased oma lahkunud pereliikmed palsameerida ja ehitasid neile uhked hauakambrid.
     • Arvati, et kõike, mida inimene eluajal vajas, vajab ta ka pärast surma.
     • Arheoloogid on leidnud Egiptusest palju varaode hästi säilinud ja rüüstamata hauakambreid.
     • Muumiad võivad ellu ärgata.
    • „Rikkust ei saa hauda kaasa võtta”
     • Kas egiptlased oleks olnud nõus meie kultuuris levinud vanasõnaga „Rikkust ei saa hauda kaasa võtta“? Seleta, miks sa nii arvad.
    • Mumifitseerimine
    • Mumifitseerimine 2
    • Howard Carter ja Tutanhamoni hauakamber 1922
    • Tutanhamon
    30.11.
    26.11.
    • Vana-Egiptus 
     • Põlluharimine Egiptuses. 
      • Miks asustasid egiptlased üksnes Niiluse jõe oru?
      • Tuleta meelde, kuidas hariti põldu muistses Mesopotaamias. Mida sarnast põlluharimisega Egiptuses märkad? 
     • Ülesanded
    23.11.
    19.11.


     • Mesopotaamia
     • Hammurapi seadused. 
      • Millised olid seaduse koostamise põhimõtted?
      • Koostada paaristööna oma seadused, kasutades seaduses kordunud sõnu, nt „Ära…“, „Kui…“, „Ma ei…“ 
     16.11.
     12.11.
     09.11.
     05.11.
     • Alepõld ja põlispõld
      • alepõld – põld, mis saadakse metsa maharaiumise ja puude põletamise teel; kasutatakse lühikest aega, kuni maa on välja kurnatud
      • põlispõld – põld, mida kasutatakse pika aja vältel
     • Mesopotaamia 1
     • Kontuurkaart. 
     Vanad Idamaad
     Õpitulemused
     Õpilane:
     • selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, ning näitab kaardil Egiptust ja Mesopotaamiat;
     • kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse, Mesopotaamia või Juuda riigi näitel;
     • tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiin, matemaatika, astronoomia, kirjandus, kujutav kunst, Egiptuse püramiidid ja Babüloni rippaiad; teab, et esimesed kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri;
     • seletab mõisteid linnriik, vaarao, muumia, sfinks, tempel, püramiid, preester, Vana Testament.

     02.11.
     • Muinasaeg Eestis   
     • Õ lk 38-41
      • Ülesanded: 
      • Millega tegelesid Eesti ala varaseimad elanikud?
       • Milliseid loomi nad küttisid?
      • Võrdle alepõldu ja põlispõldu: 
      • Kirjelda alepõllu rajamist. 
      • Kes olid talupere liikmed?
      • Kuhu rajati kindlustatud asulad? Kuidas neid kindlustati? 
      • Kirjelda kivikirstkalme rajamist? 
     • Film
     • Film 2
     • Kordamine “Esiaeg”
     29.10.
     19.10.
     15.10.
     • Jutustamine - omal valikul kolmest kodustatud loomast ja tema kasulikkusest. 
     • Esimesed suured asulad
      • Õ lk 30-33
     12.10.
     • Jutustamine - 
      • karjakasvatamise algus
      • põlluharimise algus
     • Kelle vihikus ei ole hinnet?
     • Lõpetada töölehelt ülesanne 4.-6. 
     • Esimesed suured asulad
      • Õ lk 30-33
     08.10.
     05.10.
     • Õpetajate päev - tööleht. 
     02.10.
     • Koopamaalingu joonistamine ja tutvustamine
     • Meeste ja naiste tööd - tekstid. 
     01.10.
     28.09.
     • Muistsed kütid, kalastajad ja korilased 
     • Õ lk 22-25
      • Kes moodustasid sugukonna?
       • Kes juhtisid sugukonda?
       • Millega tegelesid: 
        • mehed: 
        • naised: 
        • lapsed
      • Milliseid eeliseid pakkus kiviaja inimesele elu sugukonnas? Too näiteid. 
      • Mida nende tööriistadega tehti? Ühenda paarid
     • Milleks kasutati saagiks saadud mammutit? 
     • Ka tänapäeval elavad mitmed loodusrahvad samal viisil kui muistsed kütid ja korilased. 

     20.09.


     17.09.
     • Proovime - sajandite määramine
     • Jääaeg ja tänapäevase inimese teke
     • Vaata kaarti õ lk 18 
      • Millised tänapäeva alad jäid jääkihi alla?
      • Miks said inimesed elada vaid jääpiirist lõunapool?
      • Kujutle, et sa elad samasugustes tingimustes nagu jääaja inimesed. Koosta nimekiri asjadest, mida sa ellujäämiseks vajad? 
      • Otsi õiged daatumid ja kanna need ajateljele
       • esimesed inimesed Aafrikas
       • algab jääaeg
       • esimesed algelised tööriistad
       • tule kasutamine
       • kujunevad neandertallased
       • kujuneb nüüdisinimene
      • Mille poolest erinesid neandertallased oma eellastest?
      • Mille poolest erinesid neandertallased nüüdisinimestest? 
     13.09.
     10.09.
     • Sissejuhatus
     • Esiaeg
     • Inimkonna ajaloo algus. 
      • Ül
      • Ül  
        
      • Ül 
      •  
      • Milliseid esemeid nimetatakse muististeks? Too vähemalt 5 näidet. 
      • Arutle, millisel juhul võib mõni looduslik paik või ese, nt koobas, kivi või maapind, osutuda muistiseks. 
      • Kuidas aitab eksperimentaalarheoloogia mõista muistsete inimeste eluviisi? Kirjelda mõnda arheoloogide katset, milles sa sooviksid osaleda. 
      • Leia kirjalikud allikad: 

      • Ül  
      • Miks leidub varasema aja kohta allikaid vähem?
     06.09

     • Spordipäev

     03.09.
     Ajajoon
     Rooma numbrid